Keywords Cloud

Research Outputs

Co-authors[TOP 5]

Education

1997-09-10_2001-07-10 Qufu Normal University Department of Chemistry Chemistry Education
Degree:  ScienceBachelor   Supervisors:ZHU Qingcun  ADD:ShanDong JiNing
2001-09-10_2004-07-09 Beijing Normal University Department of Chemistry Electroanalysis Chemistry
Degree:  ScienceMaster   Supervisors:HU Jingbo  ADD:BeiJing HaiDianQu
2005-09-01_2009-02-28 Hong Kong Baptist University Department of Chemistry Separation Science
Degree:  ScienceDoctor   Supervisors:CAI Zongwei  ADD:XiangGang JiuLongChengQu