Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-1 of 1)

Items/Page:    Sort:
一种光电复合式水体石油烃类污染物厚度的无线传感方法及装置 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2016, 公开日期: 2017-03-22
冯巍巍;  王焕卿

 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace