Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Items/Page:    Sort:
表面活性剂对土壤中石油类污染物的洗脱效果研究 [期刊论文]
土壤, 2016, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 516-522
李莎莎;  孙玉焕;  胡学锋;  章海波;  骆永明;  吴学勇
View  |  Adobe PDF(619Kb)  |  
 
一种水基型原油污染场地表面清洗剂 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2014, 公开日期: 2015-04-29
胡学锋;  章海波;  骆永明;  李栋;  李莎莎

 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace