Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-3 of 3)

Items/Page:    Sort:
一种富硒阿胶菊粉咀嚼片及其制备方法 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2014, 公开日期: 2015-03-25
衣悦涛;  刘胜一;  徐兰兰;  任世斌;  任堃

 
一种阿胶-菊粉软糖及制备方法 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2014, 公开日期: 2015-01-28
衣悦涛;  史雪洁;  任世斌;  任堃;  徐兰兰

 
一种阿胶饮料及其制备方法 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2014, 公开日期: 2015-01-28
衣悦涛;  史雪洁;  任世斌;  任堃;  徐兰兰

 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace