YIC-IR

浏览/检索结果: 共44条,第1-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
CO2-induced ocean acidification impairs the immune function of the Pacific oyster against Vibrio splendidus challenge: An integrated study from a cellular and proteomic perspective 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 625, 页码: 1574-1583
作者:  Cao, Ruiwen;  Wang, Qing;  Yang, Dinglong;  Liu, Yongliang;  Ran, Wen;  Qu, Yi;  Wu, Huifeng;  Cong, Ming;  Li, Fei;  Ji, Chenglong;  Zhao, Jianmin;  Zhao, Jianmin(Yantai Inst Coastal Zone Res, Muping Coastal Environm Res Stn, Yantai 264117, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:260/0  |  提交时间:2018/04/20
Ocean Acidification  Crassostrea Gigas  Vibrio Splendidus  Immune Responses  Proteome Response  
Occurrences and distribution characteristics of organophosphate ester flame retardants and plasticizers in the sediments of the Bohai and Yellow Seas, China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 615, 期号: 0, 页码: 1305-1311
作者:  Zhong, Mingyu;  Wu, Huifeng;  Mi, Wenying;  Li, Fei;  Ji, Chenglong;  Ebinghaus, Ralf;  Tang, Jianhui;  Xie, Zhiyong;  Tang, Jianhui(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China)
浏览  |  Adobe PDF(1030Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:255/42  |  提交时间:2018/01/10
Tris (2-choroethyl) Phosphate (Tcep)  Tris (2-ethylhexyl) Phosphate (Tehp)  Total Organic Carbon (Toc)  Inventories  
Assessing on toxic potency of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons at a national atmospheric background site in North China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 612, 页码: 330-338
作者:  Wang, Xiaoping;  Zong, Zheng;  Tian, Chongguo;  Chen, Yingjun;  Luo, Chunling;  Tang, Jianhui;  Li, Jun;  Zhang, Gan;  Tian, Chongguo(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:383/0  |  提交时间:2018/01/10
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  Pm2.5  Toxic Potency  Tuoji Island  North China  
Removal of phenanthrene from coastal waters by green tide algae Ulva prolifera 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 609, 期号: 0, 页码: 1322-1328
作者:  Zhang, Cui;  Lu, Jian;  Wu, Jun;  Luo, Yongming;  Lu, Jian(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China)
浏览  |  Adobe PDF(1542Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:100/14  |  提交时间:2018/01/10
Ulva Prolifera  Green Tide  Phenanthrene  Natural Attenuation  Phytoremediation  Seawater  
Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the lower atmosphere and surface waters of the Chinese Bohai Sea, Yellow Sea, and Yangtze River estuary 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 599, 页码: 114-123
作者:  Zhao, Zhen;  Tang, Jianhui;  Mi, Lijie;  Tian, Chongguo;  Zhong, Guangcai;  Zhang, Gan;  Wang, Shaorui;  Li, Qilu;  Ebinghaus, Ralf;  Xie, Zhiyong;  Sun, Hongwen
浏览  |  Adobe PDF(1929Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:177/66  |  提交时间:2017/09/05
Pfass  Air And Water  Environmental Concentrations  Yellow Sea  Pfoa  
Stimulation of long-term ammonium nitrogen deposition on methanogenesis by Methanocellaceae in a coastal wetland 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 595, 页码: 337-343
作者:  Xiao Leilei;  Xie Baohua;  Liu Jinchao;  Zhang Hongxia;  Han Guangxuan;  Wang Oumei;  Liu Fanghua;  Wang, OM (reprint author), Binzhou Med Univ, 346 Guanhai Rd, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China.
浏览  |  Adobe PDF(893Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:148/51  |  提交时间:2017/06/21
Atmospheric Nitrogen Deposition  Ammonium And Nitrate Nitrogen  Methane Flux  Methanogens  Dry-wet Alternate  Coastal Wetland  
Comparative analysis of microbial communities during enrichment and isolation of DDT-degrading bacteria by culture-dependent and -independent methods 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 590, 页码: 297-303
作者:  Wang, Beibei;  Liu, Wuxing;  Liu, Xiaoyan;  Franks, Ashley E.;  Teng, Ying;  Luo, Yongming;  Liu, WX (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil Sci, Key Lab Soil Environm & Pollut Remediat, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China. liuwuxin@issas.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(665Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:125/46  |  提交时间:2017/06/21
Ddt-degrading Microorganisms  Microbial Community  Culture-dependent  Culture-independent  Community Diversity  
Integration into plant biology and soil science has provided insights into the total environment 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 579, 页码: 928-929
作者:  Shao, Hongbo;  Lu, Haiying;  Xu, Gang;  Brestic, Marian;  Shao, HB (reprint author), Jiangsu Acad Agr Sci, Inst Agrobiotechnol, Nanjing 210014, Jiangsu, Peoples R China. shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(264Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:119/47  |  提交时间:2017/03/08
Plant Biology  Salt-soil  Improvement And Efficient Utilization  Plant-centered Measures  Molecular Biology  
Environmental status and early warning value of the pollutant Semicarbazide in Jincheng and Sishili Bays, Shandong Peninsula, China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 576, 页码: 868-878
作者:  Tian, Xiuhui;  Xu, Yingjiang;  Gong, Xianghong;  Han, Dianfeng;  Wang, Zhongquan;  Zhou, Quanli;  Sun, Chunxiao;  Ren, Chuanbo;  Xue, Jinglin;  Xia, Chuanhai
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2017/03/02
Bohai And Yellow Seas  Distribution  Early Warning Value  Semicarbazide  Uplc-ms/ms  
Dynamic sediment discharge in the Hekou-Longmen region of Yellow River and soil and water conservation implications 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 56-66
作者:  Gao, Peng;  Deng, Jingcheng;  Chai, Xueke;  Mu, Xingmin;  Zhao, Guangju;  Shao, Hongbo;  Sun, Wenyi
浏览  |  Adobe PDF(2056Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:92/28  |  提交时间:2017/03/02
Sediment Discharge  Soil And Water Conservation  Erosive Rainfall  Yellow River  Eco-restoration  
Applying hyperspectral imaging to explore natural plant diversity towards improving salt stress tolerance 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 90-99
作者:  Sytar, Oksana;  Brestic, Marian;  Zivcak, Marek;  Olsovska, Katarina;  Kovar, Marek;  Shao, Hongbo;  He, Xiaolan
浏览  |  Adobe PDF(1340Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:143/88  |  提交时间:2017/03/02
Salt Stress  Hyperspectral Imaging  Phenotyping  Imaging Techniques  Crop Improvement  
The endogenous plant hormones and ratios regulate sugar and dry matter accumulation in Jerusalem artichoke in salt-soil 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 40-46
作者:  Li, Lingling;  Shao, Tianyun;  Yang, Hui;  Chen, Manxia;  Gao, Xiumei;  Long, Xiaohua;  Shao, Hongbo;  Liu, Zhaopu;  Rengel, Zed
浏览  |  Adobe PDF(990Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/78  |  提交时间:2017/03/02
Jerusalem Artichoke  Sugar  Endogenous Hormones  Tuber Formation  Salt-soil  
Environmental status and early warning value of the pollutant Semicarbazide in Jincheng and Sishili Bays, Shandong Peninsula, China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 576, 页码: 868-878
作者:  Tian, Xiuhui;  Xu, Yingjiang;  Gong, Xianghong;  Han, Dianfeng;  Wang, Zhongquan;  Zhou, Quanli;  Sun, Chunxiao;  Ren, Chuanbo;  Xue, Jinglin;  Xia, Chuanhai
浏览  |  Adobe PDF(1999Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:201/28  |  提交时间:2017/03/02
Bohai And Yellow Seas  Distribution  Early Warning Value  Semicarbazide  Uplc-ms/ms  
Dynamic sediment discharge in the Hekou-Longmen region of Yellow River and soil and water conservation implications 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 56-66
作者:  Gao, Peng;  Deng, Jingcheng;  Chai, Xueke;  Mu, Xingmin;  Zhao, Guangju;  Shao, Hongbo;  Sun, Wenyi
浏览  |  Adobe PDF(2056Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:66/24  |  提交时间:2017/03/02
Sediment Discharge  Soil And Water Conservation  Erosive Rainfall  Yellow River  Eco-restoration  
Study of the water transportation characteristics of marsh saline soil in the Yellow River Delta 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 574, 页码: 716-723
作者:  He, Fuhong;  Pan, Yinghua;  Tan, Lili;  Zhang, Zhenhua;  Li, Peng;  Liu, Jia;  Ji, Shuxin;  Qin, Zhaohua;  Shao, Hongbo;  Song, Xueyan;  Pan, YH;  Zhang, ZH (reprint author), Ludong Univ, Sch Resources & Environm Engn, Yantai 264025, Peoples R China. panxingxing@126.com;  zhangzh@163.com;  shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(1831Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:176/71  |  提交时间:2016/12/19
Accumulative Infiltration Capacity  Infiltration Rate  Accumulative Capillary Adsorbed Water Volume  Capillary Rise Rate  Marsh Saline Soil  
Importance of vegetation classes in modeling CH4 emissions from boreal and subarctic wetlands in Finland 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2016, 卷号: 572, 页码: 1111-1122
作者:  Li, Tingting;  Raivonen, Maarit;  Alekseychik, Pavel;  Aurela, Mika;  Lohila, Annalea;  Zheng, Xunhua;  Zhang, Qing;  Wang, Guocheng;  Mammarella, Ivan;  Rinne, Janne;  Yu, Lijun;  Xie, Baohua;  Vesala, Timo;  Zhang, Wen;  Zhang, W (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Atmospher Phys, LAPC, Beijing 100029, Peoples R China.;  Vesala, T (reprint author), Univ Helsinki, Dept Forest Sci, POB 27, FI-00014 Helsinki, Finland. Email:timo.vesala@helsinki.fi;  zhw@mail.iap.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(1860Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:303/29  |  提交时间:2016/12/19
Ch4mod(Wetland)  Methane  
Developing and sustainably utilize the coastal mudflat areas in China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2016, 卷号: 569, 页码: 1077-1086
作者:  Long, XH;  Liu, LP;  Shao, TY;  Shao, HB;  Liu, ZP;  Long, XH (reprint author), Nanjing Agr Univ, Coll Resources & Environm Sci, Nanjing 210095, Jiangsu, Peoples R China. Email:longxiaohua@njau.edu.cn;  shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(898Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:148/75  |  提交时间:2016/11/30
Coastal Mudflat Areas  Crop-aquaculture Ecological System  Planting-aquaculture Ecological Coupling System  Salt-soil Utilization With Efficiency  
A method linking the toxic effects at community-level with contaminant concentrations 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2016, 卷号: 569, 页码: 352-360
作者:  Wang, CY;  Su, RG;  Zhang, Y;  Liu, G;  Wang, CY (reprint author), Nanjing Univ Informat Sci & Technol, Sch Marine Sci, Nanjing 210044, Jiangsu, Peoples R China. Email:
浏览  |  Adobe PDF(1315Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:95/18  |  提交时间:2016/11/30
Equilibrium Point  Ecological Interaction  Petroleum Hydrocarbon  Competition  Grazing  Ecological Risk Assessment  
Temperature and moisture responses to carbon mineralization in the biochar-amended saline soil 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2016, 卷号: 569, 页码: 390-394
作者:  Sun, JN;  He, FH;  Zhang, ZH;  Shao, HB;  Xu, G;  Shao, HB (reprint author), Jiangsu Acad Agr Sci, Inst Agrobiotechnol, Nanjing 210014, Jiangsu, Peoples R China. Email:zhangzh71@163.com;  shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(481Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/61  |  提交时间:2016/11/30
Carbon Mineralization  Biochar  Temperature  Soil Moisture  Saline Soil  
Pyrolysis temperature affects phosphorus transformation in biochar: Chemical fractionation and P-31 NMR analysis 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2016, 卷号: 569, 页码: 65-72
作者:  Xu, G;  Zhang, Y;  Shao, HB;  Sun, JN;  Shao, HB (reprint author), Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China. Email:shaohongbochu@126.com
浏览  |  Adobe PDF(1025Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:90/39  |  提交时间:2016/11/30
P-31 Nmr  Biochar  Hedley Fraction  Phosphorus  Pyrophosphate  Salt-soil