YIC-IR

浏览/检索结果: 共3358条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Synthesis, characterization, and antifungal evaluation of novel 1,2,3-triazolium-functionalized starch derivative 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2017, 卷号: 101, 页码: 845-851
作者:  Tan, Wenqiang;  Zhang, Jingjing;  Luan, Fang;  Wei, Lijie;  Li, Qing;  Dong, Fang;  Guo, Zhanyong
浏览  |  Adobe PDF(662Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/38  |  提交时间:2017/09/05
Starch Derivative  Functional  Antifungal Activity  1  Biomaterial  2  Benzyl Bromide  3-triazolium  
Molecular characterization, expression and antimicrobial activities of two c-type lysozymes from manila clam Venerupis philippinarum 期刊论文
DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY, 2017, 卷号: 73, 页码: 109-118
作者:  Yang, Dinglong;  Wang, Qing;  Cao, Ruiwen;  Chen, Lizhu;  Liu, Yongliang;  Cong, Ming;  Wu, Huifeng;  Li, Fei;  Ji, Chenglong;  Zhao, Jianmin
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2017/09/05
Venerupis Philippinarum  C-type Lysozyme  Antimicrobial Activity  Muramidase Activity  
A Ratiometric Near-Infrared Fluorescent Probe for Quantification and Evaluation of Selenocysteine-Protective Effects in Acute Inflammation 期刊论文
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2017, 卷号: 27, 期号: 28
作者:  Han, Xiaoyue;  Song, Xinyu;  Yu, Fabiao;  Chen, Lingxin
收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2017/09/05
Inflammation  Near-infrared Fluorescent Probes  Protective Effects  Selenocysteine  
Effect of inoculation of Burkholderia sp strain SJ98 on bacterial community dynamics and para-nitrophenol, 3-methyl-4-nitrophenol, and 2-chloro-4-nitrophenol degradation in soil 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Min, Jun;  Wang, Bin;  Hu, Xiaoke;  Hu, Xiaoke(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Bioresource Utilizat, Yantai, Shandong, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/01/10
Phycocyanin attenuates pulmonary fibrosis via the TLR2-MyD88-NF-kappa B signaling pathway 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Li, Chengcheng;  Yu, Yan;  Li, Wenjun;  Liu, Bo;  Jiao, Xudong;  Song, Xinyu;  Lv, Changjun;  Qin, Song
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2017/09/05
Comparative analysis of microbial communities during enrichment and isolation of DDT-degrading bacteria by culture-dependent and -independent methods 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 590, 页码: 297-303
作者:  Wang, Beibei;  Liu, Wuxing;  Liu, Xiaoyan;  Franks, Ashley E.;  Teng, Ying;  Luo, Yongming;  Liu, WX (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Soil Sci, Key Lab Soil Environm & Pollut Remediat, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China. liuwuxin@issas.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(665Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:88/33  |  提交时间:2017/06/21
Ddt-degrading Microorganisms  Microbial Community  Culture-dependent  Culture-independent  Community Diversity  
The evolutionary process of the geomorphology of tidal embayments in southern Jiaodong Peninsula, China 期刊论文
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, 2017, 卷号: 194, 页码: 182-191
作者:  Zhan, Chao;  Yu, Junbao;  Wang, Qing;  Li, Yunzhao;  Zhou, Di;  Xing, Qinghui;  Chu, Xiaojing;  Yu, Junbao(Ludong Univ, Inst Coastal Ecol, Yantai 264025, Peoples R China);  Wang, Qing(Ludong Univ, Inst Coastal Ecol, Yantai 264025, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/01/10
Evolutionary Process  Geomorphology  Deposition/erosion  Tidal Embayments  Jiaodong Peninsular  
Spatial variation of microbial communities in sediments along the environmental gradients from Xiaoqing River to Laizhou Bay 期刊论文
MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 卷号: 120, 期号: 1-2, 页码: 90-98
作者:  Yu, Shu-Xian;  Pang, Yun-Long;  Wang, Yin-Chu;  Li, Jia-Lin;  Qin, Song;  Qin, Song(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Biol Resource Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2017/12/12
Sedimentary Microbes  High-throughput Sequencing  Biogeographic Pattern  Inorganic Nutrients  Depth-decay  
Azorhizobium caulinodans Transmembrane Chemoreceptor TlpA1 Involved in Host Colonization and Nodulation on Roots and Stems 期刊论文
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 8
作者:  Liu, Wei;  Yang, Jinbao;  Sun, Yu;  Liu, Xiaolin;  Li, Yan;  Zhang, Zhenpeng;  Xie, Zhihong;  Xie, Zhihong(Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Biol & Bioresource Utilizat, Yantai, Peoples R China)
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2017/12/22
Chemotaxis  Azorhizobium Caulinodans  Chemoreceptor  Symbiosis  Nodulation  
m-Cresol purple functionalized surface enhanced Raman scattering paper chips for highly sensitive detection of pH in the neutral pH range 期刊论文
ANALYST, 2017, 卷号: 142, 期号: 13, 页码: 2333-2337
作者:  Zou, Xinxin;  Wang, Yunqing;  Liu, Wanhui;  Chen, Lingxin;  Wang, YQ;  Chen, LX. Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China. Email:yqwang@yic.ac.cn;   lxchen@yic.ac.cn
浏览  |  Adobe PDF(1305Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:49/20  |  提交时间:2017/09/05
Quantitative Sers Analysis  Core-shell Nanoparticles  Silver Nanoparticles  Ocean-acidification  Spectroscopy  Sensors  Technology  Stability  Substrate  Platform