Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 74)

Items/Page:    Sort:
Occurrences and distribution characteristics of organophosphate ester flame retardants and plasticizers in the sediments of the Bohai and Yellow Seas, China [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 615, 页码: 1305-1311
Zhong, Mingyu;  Wu, Huifeng;  Mi, Wenying;  Li, Fei;  Ji, Chenglong;  Ebinghaus, Ralf;  Tang, Jianhui;  Xie, Zhiyong

 
Assessing on toxic potency of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons at a national atmospheric background site in North China [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 612, 页码: 330-338
Wang, Xiaoping;  Zong, Zheng;  Tian, Chongguo;  Chen, Yingjun;  Luo, Chunling;  Tang, Jianhui;  Li, Jun;  Zhang, Gan

 
Spatial Distribution and Seasonal Variation of Organophosphate Esters in Air above the Bohai and Yellow Seas, China [期刊论文]
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 卷号: 52, 期号: 1, 页码: 89-97
Li, Jing;  Tang, Jianhui;  Mi, Wenying;  Tian, Chongguo;  Emeis, Kay-Christian;  Ebinghaus, Ralf;  Xie, Zhiyong

 
Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the lower atmosphere and surface waters of the Chinese Bohai Sea, Yellow Sea, and Yangtze River estuary [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 599, 页码: 114-123
Zhao, Zhen;  Tang, JianHui(唐建辉);  Mi, Lijie;  Tian, Chongguo;  Zhong, Guangcai;  Zhang, Gan;  Wang, Shaorui;  Li, Qilu;  Ebinghaus, Ralf;  Xie, Zhiyong;  Sun, Hongwen
View  |  Adobe PDF(1929Kb)  |  
 
Toxicological effects of tris(2-chloropropyl) phosphate in human hepatic cells [期刊论文]
CHEMOSPHERE, 2017, 卷号: 187, 页码: 88-96
Li, Fei;  Wang, Li;  Ji, Chenglong;  Wu, Huifeng;  Zhao, Jianmin;  Tang, Jianhui

 
Spatial Distribution and Seasonal Variation of Four Current-Use Pesticides (CUPs) in the air and surface water of the Bohai Sea, China [期刊论文]
Science of the total Environment, 2017, 卷号: 621, 页码: 516-523
Lin L;  Tang JH(唐建辉);  Zhong GC;  Zhen XM;  Pan XH;  Tian CG
Adobe PDF(1955Kb)  |  
 
Per- and poly-fluoroalkyl substances (PFASs) in the urban, industrial, and background atmosphere of Northeastern China coast around the Bohai Sea: Occurrence, partitioning, and seasonal variation [期刊论文]
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 167, 页码: 150-158
Yao, Yiming;  Chang, Shuai;  Zhao, Yangyang;  Tang, Jianhui;  Sun, Hongwen;  Xie, Zhiyong

 
Occurrence and spatial distribution of organophosphorus flame retardants and plasticizers in the Bohai and Yellow Seas, China [期刊论文]
MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 卷号: 121, 期号: 1-2, 页码: 331-338
Zhong, Mingyu;  Tang, Jianhui;  Mi, Lijie;  Li, Fei;  Wang, Runmei;  Huang, Guopei;  Wu, Huifeng

 
Occurrences and distribution characteristics of organophosphate esters flame retardants and plasticizers in the sediment of the Bohai and Yellow Seas, China [期刊论文]
Science of the total Environment, 2017, 卷号: 615, 页码: 1305-1311
Zhong MY;  Wu HF;  Mi WY;  Li F;  Ji CL;  Ebinghaus R;  Tang, JianHui(唐建辉);  Xie ZY
View  |  Adobe PDF(1098Kb)  |  
 
Characteristics of dissolved organic matter (DOM) and relationship with dissolved mercury in Xiaoqing River-Laizhou Bay estuary, Bohai Sea, China [期刊论文]
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2017, 卷号: 223, 页码: 19-30
Jiang, Tao;  Skyllberg, Ulf;  Bjorn, Erik;  Green, Nelson W.;  Tang, JianHui(唐建辉);  Wang, Dingyong;  Gao, Jie;  Li, Chuxian
View  |  Adobe PDF(1981Kb)  |  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 next

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace