Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 51)

Items/Page:    Sort:
Occurrences and distribution characteristics of organophosphate ester flame retardants and plasticizers in the sediments of the Bohai and Yellow Seas, China [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 615, 页码: 1305-1311
Zhong, Mingyu;  Wu, Huifeng;  Mi, Wenying;  Li, Fei;  Ji, Chenglong;  Ebinghaus, Ralf;  Tang, Jianhui;  Xie, Zhiyong

 
Assessing on toxic potency of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons at a national atmospheric background site in North China [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 612, 页码: 330-338
Wang, Xiaoping;  Zong, Zheng;  Tian, Chongguo;  Chen, Yingjun;  Luo, Chunling;  Tang, Jianhui;  Li, Jun;  Zhang, Gan

 
Removal of phenanthrene from coastal waters by green tide algae Ulva prolifera [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 609, 页码: 1322-1328
Zhang, Cui;  Lu Jian(吕剑);  Wu, Jun;  Luo, Yongming

 
Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the lower atmosphere and surface waters of the Chinese Bohai Sea, Yellow Sea, and Yangtze River estuary [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 599, 页码: 114-123
Zhao, Zhen;  Tang, JianHui(唐建辉);  Mi, Lijie;  Tian, Chongguo;  Zhong, Guangcai;  Zhang, Gan;  Wang, Shaorui;  Li, Qilu;  Ebinghaus, Ralf;  Xie, Zhiyong;  Sun, Hongwen
View  |  Adobe PDF(1929Kb)  |  
 
Spatial Distribution and Seasonal Variation of Four Current-Use Pesticides (CUPs) in the air and surface water of the Bohai Sea, China [期刊论文]
Science of the total Environment, 2017, 卷号: 621, 页码: 516-523
Lin L;  Tang JH(唐建辉);  Zhong GC;  Zhen XM;  Pan XH;  Tian CG
Adobe PDF(1955Kb)  |  
 
Stimulation of long-term ammonium nitrogen deposition on methanogenesis by Methanocellaceae in a coastal wetland [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 595, 页码: 337-343
Xiao Leilei;  Xie Baohua;  Liu Jinchao;  Zhang Hongxia;  Han Guangxuan;  Wang Oumei;  Liu Fanghua
View  |  Adobe PDF(893Kb)  |  
 
Occurrences and distribution characteristics of organophosphate esters flame retardants and plasticizers in the sediment of the Bohai and Yellow Seas, China [期刊论文]
Science of the total Environment, 2017, 卷号: 615, 页码: 1305-1311
Zhong MY;  Wu HF;  Mi WY;  Li F;  Ji CL;  Ebinghaus R;  Tang, JianHui(唐建辉);  Xie ZY
View  |  Adobe PDF(1098Kb)  |  
 
Comparative analysis of microbial communities during enrichment and isolation of DDT-degrading bacteria by culture-dependent and -independent methods [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 590, 页码: 297-303
Wang, Beibei;  Liu, Wuxing;  Liu, Xiaoyan;  Franks, Ashley E.;  Teng, Ying;  Luo, Yongming
View  |  Adobe PDF(665Kb)  |  
 
Integration into plant biology and soil science has provided insights into the total environment [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 579, 页码: 928-929
Shao, HongBo(邵宏波);  Lu, Haiying;  Xu, Gang(徐刚);  Brestic, Marian
View  |  Adobe PDF(264Kb)  |  
 
Dynamic sediment discharge in the Hekou-Longmen region of Yellow River and soil and water conservation implications [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 578, 页码: 56-66
Gao, Peng;  Deng, Jingcheng;  Chai, Xueke;  Mu, Xingmin;  Zhao, Guangju;  Shao, HongBo(邵宏波);  Sun, Wenyi
View  |  Adobe PDF(2056Kb)  |  
 

1 2 3 4 5 6 next

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace