Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-1 of 1)

Items/Page:    Sort:
一种用于检测氨气体的传感器及其制备方法 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2010, 公开日期: 2010-09-29
于顺洋; 许玉云; 李琳娜
Adobe PDF(445Kb)  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace