Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-1 of 1)

Items/Page:    Sort:
一种水基型原油污染场地表面清洗剂 [专利]
专利类型: 发明, 申请日期: 2014, 公开日期: 2015-04-29
胡学锋;  章海波;  骆永明;  李栋;  李莎莎

 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace