Advanced  
YIC-IR

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Filters        
Items/Page:    Sort:
盐碱胁迫对甜高粱种子萌发及幼苗生长的影响       [期刊论文]
东北林业大学学报, 2012, 卷号: 40, 期号: 3  , 页码: 67-71
何磊; 陆兆华; 管博; 赵艳云; 王睿彤; 刘洋
Adobe PDF(407Kb)  |  
 
盐碱胁迫对两种高粱种子萌发及幼苗生长的影响       [期刊论文]
西北植物学报, 2012, 卷号: 32, 期号: 2  , 页码: 362-369
何磊; 陆兆华; 管博; 赵艳云; 王睿彤; 刘洋
Adobe PDF(750Kb)  |  
 

1

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2018  中国科学院烟台海岸带研究所 - Feedback
Powered by CSpace